Trang chủ > Tin tức > Công nghiệp Tin tức

Yêu cầu thuốc thử và biểu diễn cơ bản của nồng độ dung dịch.

2022-12-23

Nước được sử dụng trong phương pháp thử nghiệm phải là nước cất hoặc nước khử ion nếu không có yêu cầu nào khác được chỉ định. Khi dung môi của dung dịch không được chỉ định, nó đề cập đến dung dịch nước. Khi nồng độ cụ thể của H2SO4, HNO3, HCL và NH3·H2O không được chỉ định trong phương pháp thử nghiệm, tất cả đều đề cập đến nồng độ của thông số kỹ thuật thuốc thử có bán trên thị trường. Giọt chất lỏng đề cập đến lượng một giọt nước cất chảy ra từ ống nhỏ giọt tiêu chuẩn, tương đương với 1,0mL ở 20 ° C

Nồng độ dung dịch có thể được biểu thị theo các cách sau:
â  Nồng độ chuẩn (tức là nồng độ của một chất): được định nghĩa là lượng chất chứa chất tan có trong một đơn vị thể tích dung dịch, đơn vị tính là Mol/L

â¡ Tỷ lệ với nồng độ: nghĩa là, trong một số khối lượng hỗn hợp thuốc thử rắn hoặc số thể tích hỗn hợp thuốc thử lỏng, có thể được viết là (1 1) (4 2 1) và các dạng khác

• Về phần khối lượng (thể tích): trên chất tan chiếm phần khối lượng hay phần thể tích của dung dịch có biểu thức, có thể ký hiệu là w hoặc Phi.

(4) Nếu nồng độ dung dịch được biểu thị bằng đơn vị khối lượng và dung tích, thì có thể biểu thị bằng g/L hoặc bằng bội số thích hợp của nó (chẳng hạn như mg/mL).

Yêu cầu và các yêu cầu khác khi pha chế dung dịch:
Độ tinh khiết của thuốc thử và dung môi được sử dụng để chuẩn bị dung dịch phải đáp ứng các yêu cầu của mục phân tích. Thuốc thử thông thường được bảo quản trong chai thủy tinh cứng, dung dịch kiềm và dung dịch kim loại được bảo quản trong chai polyetylen và thuốc thử chống quang điện được bảo quản trong chai màu nâu.

Kiểm tra song song phải được thực hiện trong kiểm tra. Việc trình bày kết quả kiểm tra phải nhất quán với việc thể hiện các tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, đồng thời việc tính toán và giá trị của dữ liệu phải tuân theo quy luật số có nghĩa và quy tắc chọn số.

Quá trình kiểm tra phải được tiến hành theo đúng các bước phân tích quy định trong tiêu chuẩn, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ trước các yếu tố gây mất an toàn (ngộ độc, cháy nổ, ăn mòn, bỏng, v.v.) trong quá trình thí nghiệm. Phòng thí nghiệm kiểm tra hóa lý thực hiện kiểm soát chất lượng phân tích. Dựa trên việc thiết lập các thông số kỹ thuật tốt, phương pháp xác định cần có giới hạn phát hiện, độ chụm, độ chính xác, vẽ dữ liệu đường cong chuẩn và các thông số kỹ thuật khác. Thanh tra viên nên điền vào hồ sơ thanh tra.